Tidslinjen

Följ utvecklingen av Skeppsbron via vår tidslinje nedan.

2021

Första inflyttning i bostäderna

Till Göteborgs 400-årsjubileum ska de första bostäderna stå klara för inflyttning
2018

Byggstart kajgaraget

Göteborgs Stads Parkering tillsammans med Skanska ska bygga ett kajgarage för 700 bilar - under mark.
$event['image']['alt']
2017 januari

Markanvisning öppen

Markanvisningen var öppen 24 januari - 10 mars 2017. Det innebär att aktörer ansöker om att få vara med och bygga kvarter på Skeppsbron (a,b,c,d,e,f). Urvalet är klart. Läs under "Nyheter" vilka det blev.
$event['image']['alt']
2017 mars

P-arken flyttas

P-arken flyttas till Lilla Bommen där den temporärt kommer att bidra med p-platser då två parkeringshus rivs i samband med bygget av nya Hisingsbron. (Bildmontage: Norconsult AB)
$event['image']['alt']
2017

Boken om Skeppsbron

En historisk tillbakablick i form av en bok gavs ut - Skeppsbron då och nu. Finansiärer är aktörer inom projektet.
2016

Resecentrumet invigs

13 februari invigdes det nya resecentrumet på Stenpiren.
$event['image']['alt']
2015

Detaljplanen antogs

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Skeppsbron - etapp 2 - april 2015.
2007

Arkitektförslag presenteras

I oktober 2007 presenterade fyra olika arkitektbyråer parallella förslag till Skeppsbrons framtida utformning, med planprogrammet som utgångspunkt. Dessa förslag sammanvägdes och fördjupade studier genomfördes av en rad olika frågor under 2008 och 2009.