Post Thumbnail

P-arken lägger till vid Lilla Bommen

mars 10, 2017

P-arken har legat i Skeppsbron sedan den kom till Göteborg 1991. Nu är det dags att flytta på sig – men inte så långt. På tisdag den 14 mars kommer den i stället ligga förankrad vid Lilla Bommen. Om inte vädret ställer till det.

Det flytande parkeringshuset P-arken har blivit något av ett landmärke i Göteborg då den legat vid Skeppsbron i snart 26 år. Skeppsbron genomgår snart en förvandling och ska bli en helt ny stadsdel nära vattnet. Som en del av det ska Parkeringsbolaget bygga en parkeringsanläggning under en ny kaj och då måste P-arken flyttas.

Men den gamla trotjänaren har fortfarande mycket kvar att ge och nu är det alltså dags att tjäna bilister vid Lilla Bommen istället. Varför ska den då ligga just här, det finns ju måste områden som behöver fler parkeringsplatser?

– Det är betydligt svårare att flytta P-arken än vad man kanske tror. Lilla Bommen ligger i närheten och har ett akut behov av ersättningsplatser i och med att två parkeringshus behöver rivas då man inleder arbeten av nya Hisingsbron. Vi har utrett olika alternativ för att lösa ersättningsplatser och kommit fram till att denna lösning var den bästa, säger Richard Nayar, projektledare på Parkeringsbolaget.
Parkeringsbolaget har efter upphandling anlitat Skanska, som genomför själva flytten.

Det är en bit göteborgsk historia som vi ska flytta

– Det är jättekul att ha fått det här uppdraget, särskilt med tanke på att det är just ett landmärke. Det är en bit göteborgsk historia som vi ska flytta,säger Jan Karlsson, projektchef på Skanska.

För mer information:

Parkeringsbolaget
Jenny Palm, kommunikatör Parkeringsbolaget: 031-774 37 45
eller jenny.palm@p-bolaget.goteborg.se

Skanska
Jan Karlsson, projektchef Skanska: 010-448 42 11
eller jan.karlsson@skanska.se

(Bild: Norconsult AB – fotomontage)