Post Thumbnail

Kinesiska muren rustas för framtiden

februari 17, 2017

Higab har startat upp arbetet med att grundförstärka Skeppsbron 4 (Kinesiska muren). Huset byggdes 1914 efter ritningar av Hans och Björner Hedlund. Tidigare fanns här kontor och restaurangen Kinesiska Muren, som när den öppnade 1959 var Sveriges första restaurang som serverade (svenskanpassad) kinesisk mat. I samband med grundförstärkningen rivs flygelbyggnaden mot nordost. Tak, fönster och fasader kommer också att ses över. När hela Skeppsbron är klar kommer huset hyras ut till kreativa verksamheter och entreprenörer med begränsade ekonomiska förutsättningar.