Post Thumbnail

Historien om Skeppsbron i bokform

maj 2, 2017

Med sin händelserika historia är Skeppsbron en av de mest betydelsefulla stadsdelarna inom Göteborgs vallgrav. Något som ska bevaras och levandegöras på bästa möjliga sätt. Två författare, Kristian Wedel och Lars O. Carlsson, skriver just nu en bok om Skeppsbron.

Boken  skildrar Skeppsbrons utveckling från 1620 till idag – en tillbakablick om alltifrån dåtidens badliv vid Skeppsbrokajen till hur Göteborgs industrialisering tog fart och hur den satt sina spår. Boken avslutas med en framåtblick. Hur kommer stadsdelen påverkas av utbyggnaden?

”Skeppsbron – då till nu” ska bli klar hösten 2017 och bl annat presenteras på bokmässan.