Post Thumbnail

Hej Rune Arnesen, projektchef för Skeppsbron!

februari 27, 2017

Kan utvecklingen av Skeppsbron medverka till ökad integration?
– Skeppsbron kan i sig inte lösa problemen med integration men utformningen av området och innehållet kan bidra till att alla känner sig välkomna. Vi vill skapa en mötesplats för människor. Stenpiren resecentrum bidrar till ett flöde där människor från många delar av staden möts, likaså kajpromenaden, Redareparken och badet.

Vi vill skapa en mötesplats för människor

Hur kommer parkeringslösningen att se ut för området?
– Parkeringsbolaget kommer att bygga ett parkeringsgarage under kajen med cirka 700 platser. Parkeringsgaraget byggs för att ersätta de platser som försvunnit på Stora Badhusgatan men också skapa parkeringsplatser som de nya bostäderna behöver. Besökare både till Skeppsbron, men också till andra ställen i staden, till exempel Göteborgsoperan, kommer att kunna parkera här och ta buss, båt eller spårvagn den sista biten av sin resa.

Kommer badet i älven att bli av och vem kommer i så fall att driva det?
– Badet finns med i planerna för området. Det kommer troligtvis att drivas i kommunal regi. Men vi tittar även på andra lösningar.

När är parken färdig?
– Parkens tidplan hänger ihop med övriga tidplanen. Parken, som heter Redareparken, kommer att byggas allra sist eller i samband med bostäderna. Kajer, parkeringsgarage med mera ska vara färdigt innan.

När kommer Skeppsbron vara klar?
– Arbetet på Skeppsbron pågår och kommer att byggas i flera etapper. Den första etappen av Skeppsbron som innehöll spårväg och ett nytt resecentrum på Stenpiren är nu på plats. Kajpromenaden, kajgaraget och parken med det intilliggande badet hoppas vi ska finnas på plats till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Förhoppningsvis har vi då också hunnit bygga de första bostäderna.