Post Thumbnail

Hej Linda Renner!

maj 8, 2017

Du är byggprojektledare på Parkeringsbolaget för P-hus Skeppsbron, vad har ni jobbat med i år?

– Vi har förberett arbetet med p-husets norra nedfart. Vi har gjort arkeologiska undersökningar och tagit bort förorenade massor. Sen har vi pålat och satt spont för att nu börja bygga själva nedfarten. Det här ska vara klart i slutet av året, för i början på nästa ska arbetet med Västlänken inledas och då behöver Trafikverket ytan.

 

Kan du avslöja något om hur det nya p-huset kommer att se ut?

– Det blir något utöver det vanliga! Bland annat har vi ett unikt samarbete mellan konstnär och arkitekter. Syftet är att integrera konst på ett naturligt sätt längs ett gångstråk genom parkeringshuset. På det här sättet skapar vi en vacker och trygg genväg från Stenpirens resecentrum bort mot Järntorget.

 

Varför bygger ni under marken?

– Skeppsbron ska bli en levande mötesplats för människor, precis så som det var förr. Genom att bygga p-huset under mark skapar vi förutsättningar för just det. Då kan marken ovanpå användas till andra trevliga saker.

 

Vad är det roligaste med det här projektet?

– Oj, det är flera saker. Det är jättekul att få vara med och bygga ut Göteborg. Det är också kul att vi skapar öppna ytor, samtidigt som vi bidrar till att öka tillgängligheten genom att bygga 700 nya parkeringsplatser.

 

Vad händer under resten av året?

– Under hösten och vintern ska vi tillsammans med vår entreprenör, Skanska, bestämma oss för hur p-huset ska se ut mer i detalj. Vi börjar bygga själva anläggningen nästa år och den ska vara klar slutet av 2020.