Post Thumbnail

Fyra frågor till Rune

maj 8, 2017

Hej, Rune Arnesen, projektchef Älvstranden Utveckling !

Nu har markanvisningen varit stängd ett tag för ansökningar. Berätta, vem eller vilka blev det som ska bygga kvarter på Skeppsbron?

– Efter en intensiv utvärderingsperiod har vi nu valt ut fem byggherrar; Veidekke Bostad AB, AF Projektutveckling AB, Studor AB, BJC Group AB och TB-Projekt Väst AB. De anvisade kvarteren avser bostadsrätter. Vår utvärderingsgrupp, som bestod av representanter från Stadsbyggnadskontoret, Älvstaden-organisationen och Älvstranden Utveckling känner oss mycket nöjda med vårt val.

 

Varför just dessa fem?

– Många av ansökningarna som kom in mötte anvisningens högt ställda kvalitets- och hållbarhetskrav. I slutändan blev det priset som avgjorde.

 

När kan de börja bygga på Skeppsbron?

– Som många redan märkt har vi redan ett bygge på gång på Skeppsbron – P-huset under mark. Det är Parkeringsbolaget som är byggherre och tillsammans med Skanska har de påbörjat arbetet. P-huset är alltså först ut och det måste färdigställas innan vi kan börja med kvarteren. Det här är ett komplext logistikprojekt med många olika aktörer på plats samtidigt. Alla moment måste planeras noggrant så det inte blir krockar. Så innan 2019 kan ingen byggherre börja bygga kvarter. De första bostäderna planeras vara inflyttningsklara 2021.

 

En sportfråga: Hur känns det?

– Det känns bra! Det här är en viktig milstolpe i projektet. Nu tar vi ett stort kliv framåt.

 

Läs även pressmeddelandet om tilldelningen 17-04-21