Välkommen till Skeppsbron

Följ med på resan mot göteborgarnas nya mötesplats vid älven

Skeppsbron mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen är ett område som ligger både centralt och nära älven. I många år har trafiken varit en barriär, men tack vare Götatunneln finns det nu möjligheter att återskapa kontakten med vattnet. Skeppsbron ska inom några år bli en spännande mötesplats vid älven, med 450 nya bostäder och ca 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger och kontor. Området ska vara fullt utbyggt 2025. Skeppsbron är en del av Älvstaden.

Markanvisningen stängde i mars 2017 och ett utvärderingsarbete gjordes. De utvalda aktörerna kommer ingå i ett konsortium, som tillsammans med bolag och nämnder i Göteborg Stad, fortsätter att utveckla Skeppsbron de kommande åren. Läs pressmeddelandet här.

Se filmen om Skeppsbrons utveckling. Då får du en bra överblick om vad vi pratar om. Den nya mötesplatsen vid älven.

Du kan även läsa om Skeppsbron på nya Stadsutvecklingssidan – Göteborg Stad.